AKTUALNOŚCI

Podpisanie protokółu odbioru końcowego dla instalacji katalitycznego odazotowania spalin kotła K3 i K4 w PGE Energia Ciepła S.A.

Z przyjemnością informujemy, że w dniu 31.12.2018 podpisano protokół odbioru końcowego dla instalacji katalitycznego odazotowania spalin kotła K3 i K4 w PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Elektrociepłownia w Bydgoszczy. Instalacje spełniają wszystkie gwarantowane parametry techniczne zgodnie z zapisami umowy.


2019-01-14

SBB ENERGY wybuduje kotłownię szczytowo-rezerwową w Elektrowni Łagisza w Będzinie

Kolejnym projektem wygrany przez SBB  ENERGY SA jest budowa kotłowni szczytowo-rezerwowej w Elektrowni Łagisza w Będzinie.

Zadanie obejmuje realizację „pod klucz” szczytowo-rezerwowego źródła ciepła grzewczego, podłączonego do istniejącej w elektrowni sieci wody grzewczej.

Całemu zespołowi zaangażowanemu w projekt życzymy sukcesów w realizacji przedsięwzięcia.


2018-09-28

SBB ENERGY realizuje budowę instalacji oczyszczania spalin dla kotłów OR-32 i WR-25

Pozytywnych informacji ciąg dalszy. Nasi specjaliści będą realizować budowę instalacji oczyszczania spalin dla kotłów OR-32 i WR-25 znajdujących się  w Elektrociepłowni Łąkowa II należącej do OPEC-INEKO Sp. z o.o.

Inwestycja ma za zadanie osiągnięcie standardów emisji spalin określonych w nowej dyrektywie UE.

Całemu zespołowi koordynującemu aktualny kontrakt życzymy powodzenia i pomyślnej realizacji projektu.


2018-09-27

OSTATNIE REALIZACJE

 • Zleceniodawca:
  EDF Polska S.A. Elektrociepłownia Gdynia
  Klient końcowy:
  Elektrociepłownia Gdynia
  Zakres prac:

  Wykonanie prac montażowych przy zabudowie instalacji metod pierwotnych i SNCR na dwóch kotłach BC-50 w Elektrociepłowni Gdynia w ramach generalnego wykonawstwa.

 • Zleceniodawca:
  Veolia Energia Poznań Zespół Elektrociepłowni S.A.
  Klient końcowy:
  Elektrociepłownia Poznań
  Zakres prac:

  Wykonanie prac montażowych przy zabudowie instalacji odazotowania spalin metoda SNCR na kotłach 1K2, 2K, 3K w Elektrociepłowni Karolin w Poznaniu.

 • Zleceniodawca:
  ELMONT SP. Z O.O.
  Klient końcowy:
  PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Opole
  Zakres prac:

  Instalacja owietlenia i gniazd wtykowych w budynkach 5UHA I 6 UHA w ramach budowy bloków energetycznych w Elektrowni Opole.

 • Zleceniodawca:
  KRALOVOPOLSKA RIA - Elektrownia Chvaletice w Czechach
  Klient końcowy:
  Elektrownia Chvaletice, Czechy
  Zakres prac:

  Wykonanie instalacji DeNOx dla dwóch kotłów K3 i K4.

 • Zleceniodawca:
  Veolia Energia Poznań Zespół Elektrociepłowni
  Klient końcowy:
  Elektrociepłownia Poznań
  Zakres prac:

  Wykonanie instalacji odazotowania spalin dla wszystkich 3 bloków energetycznych.

 • Zleceniodawca:
  EDF Polska S.A. Elektrociepłownia Gdynia
  Klient końcowy:
  Elektrociepłownia Gdynia
  Zakres prac:

  Dostosowanie kotłów K6 i K7 do spełnienia wymogów w zakresie emisji NOx z wykorzystaniem metod pierwotnych i wtórnych niekatalitycznych SNCR.

 • Zleceniodawca:
  Veolia Energia
  Klient końcowy:
  EC 3 Łódź
  Zakres prac:

  Koordynacja rozruchu kotłów K6 i K9 w EC 3 Łódź

 • Zleceniodawca:
  Elektrociepłownia Bedzin Sp. z o.o.
  Klient końcowy:
  Elektrociepłownia Będzin
  Zakres prac:

  Wykonanie prac montażowych przy budowie instalacji odsiarczania i odazotowania spalin w Elektrociepłowni Będzin Sp. z o.o. dla kotłów nr 7, nr 6, nr 5.w ramach generalnego wykonawstwa.

 • Zleceniodawca:
  Andritz Energy&Environment GmbH
  Klient końcowy:
  Mjölby / Szwecja
  Zakres prac:

  Rozruch bloku biomasowego w Mjölby / Szwecja

 • Zleceniodawca:
  E.ON ENERGY
  Klient końcowy:
  Zakłady Chemiczne Marl / Niemcy
  Zakres prac:

  Udział w rozruchu bloku gazowo parowego w Zakładach Chemicznych w Marl /Niemcy